Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesVerkopenReclamaties
Hoe ga ik om met reclamaties?
Hoe ga ik om met reclamaties?

Artikel over reclamaties/schades op voertuigen

Railey Vrouwe avatar
Geschreven door Railey Vrouwe
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Geeft de koper aan dat het voertuig meer schades heeft dan tijdens het taxeren in het voertuigdossier?

Bespreek dit met de partij aan wie je het voertuig hebt gegund en werk samen naar een passende oplossing.

De koper heeft 48 uur de tijd na het ontvangen van het voertuig om een reclamatie in te dienen over het voertuig.

Heb je verder vragen?

Was dit een antwoord op uw vraag?